• درخواستی ی مغازه کوچک داخل پاساژ برای وسایل ارایشی

درخواستی ی مغازه کوچک داخل پاساژ برای وسایل ارایشی

۲ ماه پیش

100

قیمت

۰۹۹۰۹۰۵۶۹۳۶

موبایل

sadonr@yahoo.com

ایمیل

درخواستی برای اجاره مغازه در داخل پاساژ قیمت توافقی